window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-44798973-13'); Túi nilon - Túi ni lông Màng bọc hàng hóa | ni lông bọc hàng

Túi nilon – Túi ni lông

– Túi nilon bán hàng đại lý.

– Túi PE: Đựng thiết bị điện, các mặt hàng phục vụ công nghiệp, nông nghiệp.

– Túi PP: Đựng thực phẩm, bánh kẹo.

– Túi HD: dầy dặn hơn, thường được đột lỗ thay cho quai cầm.


Mời Bạn Góp Ý Cho Bài Viết