window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-44798973-13'); Màng bọc hàng hóa! Màng bọc hàng hóa | ni lông bọc hàng

Màng bọc hàng hóa!

Chuyên cung cấp sản phẩm màng quấn: màng quấn tay, màng quấn máy, màng quấn cao cấp, Màng bọc hàng hóa…. Sản phẩm Màng bọc có độ dai tốt, chống đâm thủng, tự dính, bảo vệ hàng hóa khỏi bụi, bẩn, xước, hơi ẩm, độ trong và bóng cao…